Error
  • XML Parsing Error at 1:396. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character
User Rating: / 0
PoorBest 

     Ngày 25/06, cùng v?i thí sinh c? n??c, 32.405 thí sinh ? Ngh? An b??c vào ngày thi ??u tiên c?a k? thi T?t nghi?p THPT Qu?c gia n?m 2019. Th?i ti?t n?ng nóng gay g?t, nhi?t ?? dao ??ng t? 38-40 ?? C ?ă ?nh h??ng ??n tâm lư và th? l?c c?a thí sinh.

?i?m thi Tr??ng THPT Nguy?n Duy Trinh (huy?n Nghi L?c, Ngh? An) không bóng cây l?n, ph? huynh ch?t v?t t́m ki?m bóng mát, ho?c ??i n?ng ??ng ch? con.

Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
?i?m thi Tr??ng THPT Nguy?n Duy Trinh không m?t bóng râm ?? tránh n?ng

H?i h?p ch? con ngoài c?ng tr??ng, ph? huynh Ph?m Th? Ng?c cho bi?t: “Môn Toán là môn thi c?c k? quan tr?ng, quy?t ??nh ??n k?t qu? thi ??i h?c c?a con trai. Dù th?i ti?t có n?ng nóng nh?ng v́ tôi v?n c? g?ng ??ng ?ây ch? ??i, ??ng viên mong con thi t?t”.

Theo S? GD&?T Ngh? An, bu?i thi th? 2 (môn Toán) k? thi THPT qu?c gia v?ng 85/32.247 t?ng s? thí sinh ??ng kư thi. Không có thí sinh, giám th? vi ph?m quy ch? thi. Không có s? vi?c b?t th??ng x?y ra, bu?i thi di?n ra b́nh th??ng, an toàn.

Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Dù n?ng rát nh?ng ph? huynh v?n c? ch? ngoài c?ng ??i thí sinh k?t thúc môn thi
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Các b?c ph? huynh b?t ch?p n?ng nóng ??ng ??i con
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Ai c?ng kh?u trang, áo n?ng kín mít
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
 M?t ph? huynh ng?i nép vào b?c t??ng ?? tránh n?ng
 
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
V?i ??t n?ng nóng kéo dài khi?n cho th?i ti?t ? Ngh? An tr? nên kh?c nghi?t
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Nhi?u ph? huynh t? ra h?i h?p và lo l?ng nh? các s? t? ?ang làm bài
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
K?t thúc th?i gian làm bài, thí sinh t??i t?n b??c ra c?ng tr??ng
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
N?ng nóng ?ă ?nh h??ng m?t ph?n không nh? ??i v?i các thí sinh d? thi 
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
 Hai m? con t??i c??i khi nói v? k?t qu? làm bài
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Cu?i gi? chi?u nh?ng th?i ti?t n?ng nóng v?n ch?a h? nhi?t

(Theo Vietnamnet)

 

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Liên k?t

Th?ng kê truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10118
mod_vvisit_counterYesterday14892
mod_vvisit_counterThis week37502
mod_vvisit_counterLast week86918
mod_vvisit_counterThis month342192
mod_vvisit_counterLast month306705
mod_vvisit_counterAll days6956592

Liên k?t


card ukash kart