Giới thiệu về Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật Hồng Lam

Quá trình thành lập trường

- Ngày 24/01/2005: UBND Tỉnh Nghệ An ký quyết định cho phép hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Công ty TNHH Tư vấn - Giáo  dục Văn Hiến thành lập trường Trung học Dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Trường hoạt động tại số 247 Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An.

- Ngày 05/09/2005: Trường nhận quyết định giao đất của UBND tỉnh Nghệ An với diện tích gần 2 ha tại đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ - An.

- Ngày 15/09/2005: UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư xây dựng trường Hồng Lam với tổng giá trị đầu tư trên 28 tỷ đồng.

- Ngày 20/12/2007: Chính thức hoạt động độc lập theo tư cách pháp nhân quy định của pháp luật.

- Ngày 28/02/2008: UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định chuyển đổi loại hình trường Trung cấp dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam thành trường tư thục và mang tên “ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam”.

1. Khoa Cơ bản:

Đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới khi trường phát triển không ngừng về quy mô cũng như trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Ngày 11/06/2007 Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam ký Quyết định số 169/QĐ – TCHL về việc thành lập Khoa Cơ bản. Chức năng nhiệm vụ của Khoa cơ bản thực hiện theo Điều 19 và Điều 20 của Quy chế số 1947/QĐ-UBND-VX ngày 05/06/2007 về tổ chức hoạt động của Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam. Cụ thể là:

Thứ nhất:  Quản lý đào tạo đối với các bộ môn chung cho tất cảc các ngành đào tạo trung TCCN và  hệ nghề chính quy, bao gồm:
Chính trị, Pháp luật, Tin học đại cương, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất

Ngoài ra, Khoa cơ bản còn chịu trách nhiệm thực hiện chương trình giảng dạy các bộ môn cơ sở và chuyên ngành khác như:
Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, Soạn thảo văn bản

Thứ hai: Quản lý và thực hiện chương trình đào tạo đối với ngành Thiết bị - Thư viện trường học

Thứ ba: Quản lý và thực hiện chương trình đào tạo TCCN chính quy hệ 3 năm – Năm văn hoá thứ nhất (tuyển đối tượng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc chưa hoàn thành chương trình PTTH hoặc Bổ túc văn hoá PT).

Thứ tư: Phối hợp cùng với Đoàn thanh niên, các phòng ban khác trong tổ chức thực hiện các hoạt động mang tính chất tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao.

Để đảm nhận chức năng nhiệm vụ của công tác đào tạo, hiện nay Khoa cơ bản có 16 cán bộ giảng dạy (chưa bao gồm số giáo viên thỉnh giảng), 1 cán bộ văn phòng. Trong số đó, có 2 cán bộ giảng dạy là thạc sỹ, 2 đồng chí đang theo học cao học.

Tổng số học sinh của khoa năm học 2006- 2007 là: 463 học sinh; năm học 2007-2008 là 1425 học sinh; năm học 2008-2009 số học sinh của khoa là: 1120.

2. Khoa Kinh tế Tài chính

Khoa Kinh tế - Tài chính của Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam được thành lập theo Quyết định số: 167/QĐ-TCHL  ngày 11/06/2007 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam.

Trong chiến lược phát triển của Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam từ 2005 đến năm 2010  sẽ xây dựng và phát triển các chuyên ngành mới, trong đó có các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính. Đồng thời Trường đang có đề án nâng cấp trường lên cao đẳng, Khoa Kinh tế - Tài chính sẽ mở rộng hệ đào tạo của mình.

Quy trình đào tạo và khối lượng đào tạo: Đào tạo trình độ trung cấp - hệ chính quy. Thời gian: 2 năm với 102 trình
Các chuyên ngành đào tạo tr ình độ TCCN: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Kế toán thương mại dịch vụ, Kế toán hành chính sự nghiệp

Dự kiến sẽ mở rộng hệ đào tạo trong thời gian tới:  Trình độ Cao đẳng - Hệ chính quy: Ngành kế toán

Những thành tựu đã đạt được

Hiện nay, với chuyên ngành đào tạo là kế toán doanh nghiệp hệ chính quy, khoa có 13 lớp (Khoá 3: 6 lớp, Khoá 4 có 7 lớp), với gần 800 học sinh.

Trong những năm qua, những học sinh khoá 1 và khoá 2 đã tốt nghiệp với số lượng gần 700 học sinh, những học sinh ra trường được đánh giá là có chất lượng, đảm bảo về trình độ chuyên môn tương ứng, và có tư tưởng chính trị, đạo đức tốt. Đây là kết quả đáng mừng trong điều kiện Trường và khoa đều có tuổi đời còn non trẻ.

Song song với mở rộng quy mô đào tạo, khoa đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác biên soạn giáo án, giáo trình và các tài liệu tham khảo được khoa rất chú trọng, không chỉ phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên mà còn là tài liệu học tập cho học sinh. Trong dạy và học, khoa chủ trương tăng cường thời lượng cho thực hành nhằm thực tế hoá việc học tập của học sinh.

3. Khoa Kỹ thuật Công nghệ: 

Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ được thành lập theo Quyết định số 168/QĐ-TCHL ngày 11 tháng 06 năm 2007. Qua quá trình xây dựng, phấn đấu về mọi mặt, được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo nhà trường cũng như sự phối hợp và giúp đỡ của các phòng khoa khác, khoa Kỹ thuật-Công nghệ đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Về số lượng ngành nghề, ngay từ khi thành lập, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ quản lý 04 ngành đó là: ngành Điện Công nghiệp và dân dụng, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngành Công nghệ thông tin, ngành Du lịch.

Những năm đầu tiên, khoa chỉ có 03 lớp của 3 ngành, đó là 1 lớp ngành Du lịch chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn gồm 71 häc sinh, 1 lớp Điện Công nghiệp và dân dụng có 31 học sinh, 1 lớp Xây dựng dân dụng và công nghiệp có 35 học sinh. Cho đến năm học 2008-2009 số lượng lớp của các ngành trong khoa đã tăng lên đáng kể.

Hiện nay ngành Điện đã có đến 07 lớp trong đó khoá 3 có 02 lớp với số lượng học sinh là 88 em. Khoá 4 có 04 lớp với số lượng học   số lớp do khoa quản lý đã lên tới 9 lớp với số lượng học sinh là 450 học sinh.

4. Khoa Du lịch

Khoa Du lịch được thành lập cùng với sự ra đời của trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam. Bốn năm qua, khoa đã đào tạo được 181 sinh viên tốt nghiệp ra trường với chương trình trung cấp hai năm, 81 sinh viên đào tạo nghề một năm chuyên ngành chế biến món ăn. Số sinh viên này phần lớn đã được các doanh nghiệp như các nhà hàng khách sạn tiếp nhận làm việc. Với khả năng chuyên môn, các em đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ khách, được nhiều cơ sở khách sạn, nhà hàng đánh giá cao

Năm học 2008 – 2009 số lượng sinh viên của khoa là hơn 357 sinh viên ( Trong đ ó khoá III 117 và khoá IV 240), điều đó đã thể hiện sự trưởng thành và phát triển của khoa ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Chương trình đào tạo chuyên ngành chế biến món ăn, ngoài các môn chung theo đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhà trường đã quan tâm đến nhu cầu ẩm thực hiện nay của du khách trong và ngoài nước để xây dựng chương trình môn học cho phù hợp. Trong học tập các em được hình thành kỹ năng, rèn luyện kỹ xảo nghề nghiệp , hình thành nhân cách, đạo đức nghề nghiệp,để khi ra trường các em thực sự là người có nghị lực, năng lực tự tin bước vào nghề.

Trong hoạt động đào tạo, khoa Du lịch đã nhận được sự tài trợ của công ty Ajinomoto Việt Nam, của Vương quốc Đan Mạch trong chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam với dự án nhằm nâng cao sự tiếp cận của ngành du lịch Nghệ An với các khoá đào tạo chất lượng cao về nghiệp vụ du lịch và tiếng Anh du lịch. Dự án này sẽ đầu tư về trang thiết bị tiên tiến nhất phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành của giáo viên và sinh viên đủ sức cạnh tranh với những cơ sở đào tạo về du lịch chất lượng trong cả nước.

  • Thành tích trong tuyển sinh đào tạo (2006-2010)

+ Năm học 2005-2006: Tuyển sinh    470 hs/ 300 chỉ tiêu,  đạt 156%

+ Năm học 2006-2007: Tuyển sinh 1.075 hs/ 900 chỉ tiêu,  đạt 120%

+ Năm học 2007-2008: Tuyển sinh 1.656 hs/ 1.350 chỉ tiêu, đạt 123%

Trong đó tuyển từ THCS: Tuyển sinh 520 hs/ 350 chỉ tiêu, đạt 150%

+ Năm học 2008-2009: Tuyển sinh 2166 hs/1.900 chỉ tiêu, đạt 114%

Trong đó tuyển từ THCS: Kế hoạch tuyển sinh: 800 chỉ tiêu, đạt 100%

Tổng số học sinh, sinh viên đã được đào tạo tại trường 6733 trong đó:

TCCN: 5367; Nghề: 934; Liên kết CĐ-ĐH: 432; Hệ 3 năm: 1.320.

Đã tốt nghiệp ra trường 2 khoá TCCN hệ chính quy 1.309 học sinh, số khá giỏi chiếm 54.96%.

Số lượng học sinh năm học 2009-2010 của trường: 2863 học sinh, sinh viên.

 

 

 

 

Đại học Điện lực

VIDEO HOẠT ĐỘNGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: 0989.456.645

Quản lý đăng nhậpLiên kết

Tìm kiếm

Thống kê truy cập:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11922
mod_vvisit_counterYesterday12017
mod_vvisit_counterThis week36597
mod_vvisit_counterLast week81249
mod_vvisit_counterThis month196273
mod_vvisit_counterLast month391044
mod_vvisit_counterAll days6503968

Liên kết


card ukash kart