Tập đoàn VinGrup đến làn việc với trường

Tập đoàn VinGrup đến làm việc với trường

Sáng nay (20/4/2012), Tập đoàn VinGrup đến làm việc với trường về việc giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên Khoa Du lịch sắp tốt nghiệp.

Tại buổi làm việc, Cán bộ của Tập đoàn đã cung cấp khá đầy đủ cho sinh viên nhu cầu tuyển dụng, quá trình đào tạo hàng năm và mức thu nhập qua các giai đoạn đào tạo tiếp theo và khi hưởng mức lương chính thức sau khi vào làm việc.

Qua trao đổi, các em sinh viên đã được giải đáp, làm rõ quá trình tuyển dụng làm việc tại Tập đoàn VinGrups. Đây được coi  là một cơ hội tốt để các em lựa chọn công việc phù hợp sau khi ra trường.

 

Liên kết


card ukash kart