Thi liên thông cao đẳng lên Đại học


Ngày 20, 21 tháng 4 năm 2012, Trường ĐHĐL (Cơ sở Hồng Lam) tổ chức thi liên thông hệ Cao đẳng lên Đại học.

I. Lịch thi:

- Ngày thi: Ngày  21, 22 tháng 04 năm 2012.

(Buổi sáng bắt đầu: 07h00; Buổi chiều bắt đầu: 13h00)

II. Địa điểm: Phòng D301 (Tầng 3 dãy nhà D).

 

 

 

Liên kết


card ukash kart