Thông báo ôn thi liên thông Cao đẳng lên Đại học

Thông báo  kế hoạch ôn và thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy năm 2012

Chuyên ngành Kế toán- Đại học Điện lực

I. Đối tượng dự thi:

Thí sinh đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Chuyên ngành Kế toán hoặc cùng khối ngành. (Có danh sách kèm theo).

II. Thời gian ôn thi và môn thi:

-  Môn Cơ sở ngành:   Ngày 14 tháng 04 năm 2012

-  Môn chuyên ngành:              Ngày 15 tháng 04 năm 2012

- Thời gian, địa điểm:

+) Buổi sáng: từ 7h00; Buổi chiều: từ 13h00

+)  Địa điểm:  Phòng D301 (Tầng 3 dãy nhà D).

III. Lịch thi:

- Ngày thi: Ngày  21, 22 tháng 04 năm 2012.

(Buổi sáng bắt đầu: 07h00; Buổi chiều bắt đầu: 13h00)

- Địa điểm: Phòng D301 (Tầng 3 dãy nhà D).

 

 

Liên kết


card ukash kart