Lịch ôn thi liên thông Trung cấp lên Đại học

Lịch ôn thi liên thông Trung cấp lên Đại học

Theo thông báo của Đại học Điện lực, từ ngày 10/4 đến 20/4/2012, cơ sở Đại học Điện lực tại Trường TCKTKT Hồng Lam sẽ tổ chức ôn thi liên thông cho các đối tượng THCN lên Đại học các khoa Kế toán.

 

Liên kết


card ukash kart