Trường Trung cấp KTKT Hồng Lam

  • TRƯỜNG TRUNG CẤP KTKT HỒNG LAM

Địa chỉ:                      Đường Lê Viết Thuật- Hưng Lộc- TP Vinh

Điện thoại:                 038 3578123/ Fax : 038 3571997

Email:                         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website:                   http://www.hlepu.edu.vn

  • BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: ThS. Ngô Minh Thanh

Điện thoại:                  038 3561892/ 0912226118

Email:                         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó hiệu trưởng: ThS. Lê Quang Hưng

Điện thoại:                  0904713271

Email:                         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • PHÒNG ĐÀO TẠO

Phụ trách phòng:        Trần Đình Bắc

Điện thoại:                 038 3578123/ 038 3571997

email:                       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Liên kết


card ukash kart