Cơ cấu tổ chức

Khoa Cơ bản:
Trưởng khoa: ThS Phan Xuân Dũng
ĐT
VP khoa: Nguyễn Thị Nhung
Giáo viên:
ThS Trương Văn Hòa- môn Văn
ThS Phan Văn Thuyết- môn Toán
Khoa Kỹ thuật công nghệ:
Trưởng khoa: ThS Nguyễn Văn Sang
ĐT
VP khoa: Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên:
ThS Nguyễn Thị Thanh Tĩnh- môn Tin
ThS Nguyễn Thị Cẩm Tú- môn Tin

 

 

Đại học Điện lực

Quản lý đăng nhậpTìm kiếm

Liên kết


card ukash kart